GTranslate

Turkish Arabic English French German Italian Russian

Söke Özel Dedektiflik Hizmetleri

Aydın Söke Özel Dedektiflik Hizmetleri

Söke, Aydın ilinin denize kıyısı olan üç ilçesinden biridir ve ilin üçüncü büyük ilçesidir. Söke ilçesinin 2014 nüfus sayımı sonuçlarına göre nüfusu 16 bindir. Son yıllarda nüfusunda pek değişiklik olmayan ilçenin 2014 yılı verilerine göre, nüfus artış oranı yüzde yarım bile değildir.

Şirketimiz TK Özel Dedektiflik ve Araştırma firması, Söke ilçesinde de kişi ve kuruluşlara özel dedektiflik ve özel araştırma hizmetleri vermektedir. Henüz özel dedektiflik yasası çıkmadı ama taslak çalışmasında özel dedektiflerin ve kendilerine bağlı çalışan özel araştırma görevlilerinin, halka açık olan alanlarda ve buraların açık olduğu saatlerde, buraya gelen üçüncü kişiler ile ilgili olarak bilgi toplayabilecekleri ifade edilmiştir. Halka açık alanlarda bulunan işyerleri sahiplerinden ve burada çalışan kişilerden bilgi almalarında da bir sakınca yoktur. Ama bu kişilerden hiçbirine zor kullanamayacakları gibi, bu kişileri bilgi almak veya sorgulamak amacı ile çalıştıkları ofislere davet etmeleri de mümkün değildir.

Özel dedektifler ya da özel araştırma görevlileri, faaliyetleri sırasında insanların kişisel haklarına ve kişiliklerine zarar veremezler, onların hak ve özgürlüklerine dokunamazlar ve özel yaşamlarına müdahale edemezler. Yine bu faaliyetleri sırasında elde edecekleri özel yaşama ait bilgileri üçüncü kişilerle paylaşamazlar ve başka bir amaçla kullanamazlar.

Bu sayılan noktalar, özel dedektiflik mesleğinin temel hak ve özgürlükler kavramına ne kadar hassas yaklaştığının bir göstergesidir ve şirketimiz özel dedektifleri kesinlikle bu doğrultuda hizmet vermektedir.

Yukarıda da sözü edildiği gibi daha özel dedektiflik yasası çıkarılamadı ama kişi hak ve özgürlüklerini düzenleyen yasal düzenlemeler bulunmaktadır. Özel dedektifler başta anayasa olmak üzere, ceza hukuku, borçlar hukuku, ticaret hukuku ve diğer yasalara uymak durumundadır.

Anayasanın özel hayatın gizliliği ve korunmasına dair maddesi, herkesin, özel yaşamına ve aile yaşamına saygı gösterilmesini isteme hakkından bahseder. Özel yaşamın ve aile yaşamının gizliliğine kimse dokunamaz. Mahkeme kararı olmadan hiç kimsenin üstü ve özel eşyaları aranamaz ve bunlara el konulamaz.

 

Şirketimiz yasal düzenlemeler ve dedektiflik mesleğinin kabul edilen etik kuralları ve çalışma ilkeleri çerçevesinde hizmet vermektedir.