GTranslate

Turkish Arabic English French German Italian Russian

Çanakkale Yenice Özel Dedektiflik Hizmetleri

Çanakkale Yenice Özel Dedektiflik Hizmetleri

Çanakkale ilinin hem Marmara Denizi’ne hem Ege Denizi’ne kıyısı bulunmaktadır. Ancak Çanakkale ilinin nüfus bakımından beşinci büyük ilçesi olan Yenice ilçesinin denize kıyısı yoktur. Yenice ilçesinin 2014 nüfus sayımı sonuçlarına göre nüfusu 34 bindir. İlçenin nüfusu her yıl düşüş göstermektedir. 2014 yılı verilerine göre, nüfus düşüş hızı yüzde ikiye yakındır.

Özel dedektiflik mesleği ülkemizde, ancak 1980’li yıllardan sonra, ülkemizin liberalleşmeye başlaması, dışa daha fazla açılması ve dünya ile daha yoğun bir iletişime girilmesi ile birlikte fiilen yapılmaya başlanmıştır. 1994 yılında özel dedektiflik yasa tasarısı Meclis’e geldiğinde, bu mesleği yapan hemen hemen yetmiş civarında özel dedektif bulunuyordu.

Şirketimiz TK Özel Dedektiflik ve Araştırma firması, 2006 yılında kurulduğu zaman mesleğin gelişmesi bakımından oldukça bir yol alınmıştı ama hala özel dedektiflik yasa çıkarılamamıştı. Bir yıl sonra İstanbul’da faaliyet gösteren özel dedektiflik büroları biraraya gelerek Özel Dedektifler Danışmanlar ve Araştırmacılar Derneği’ni kurdular. Şirketimiz de aynı yıl bu derneğe üye olmuştur. Ancak işin ilginç yanı bugün hala yasa çıkarılabilmiş değildir. Dernek bugün de yasanın çıkması yönünde çaba harcamaktadır.

Derneğin kurulması ile birlikte özel dedektiflik mesleği daha ilkeli ve kurallara bağlı faaliyet göstermeye başlamıştır. Özel dedektiflik faaliyetlerinin daha profesyonel anlamda yapılmaya başlanması, derneğin kurulmasından sonra olmuştur. Dernek hem özel dedektiflik yasasının çıkarılması için emek sarfetmekte, hem de dedektiflik mesleğinin çalışma ilkelerini, etik kurallarını ve mesleki standartlarını belirlemeye çalışmaktadır. Derneğin hedefi, ülkemizde bu mesleğin, uluslararası meslek standartlarına ulaşmasını sağlamaktır.

Özel Dedektifler Derneği’nin önemli bir çalışması da özel dedektiflik ve araştırma hizmetleri alanında nitelikli çalışanların yetişmesi konusunda üniversiteler ile işbirliği yapmasıdır. Dernek çeşitli üniversitelerde konferanslar vermekte ve seminerler düzenlemektedir. Bu çabalar, daha çok özel dedektiflik konusunun üniversite eğitim proramlarına alınması içindir.

Özel Dedektifler Derneği, üye özel dedektiflik firmalarının daha profesyonelce çalışabilmeleri için, derneğin amaç ve ilkeleri doğrultusunda gerekli yasal girişimleri yapmakta, üyeleri temsil etmekte, duruma göre dava açmakta veya açılan davaları takip etmektedir.

 

Şirketimiz, TK Özel Dedektiflik ve Araştırma firması, bu kapsamdaki çalışmaları desteklemekte ve profesyonel dedektiflik anlayışının yerleşmesi konusunda çaba göstermektedir.

: