GTranslate

Turkish Arabic English French German Italian Russian

İstanbul Fatih Özel Dedektiflik Hizmetleri

İstanbul Fatih Özel Dedektiflik Hizmetleri

Fatih, İstanbul’un Avrupa yakasında, Marmara Denizi ve Haliç’in çevrelediği tarihi yarımadayı içine alan bir ilçedir. Fatih, bugün suriçi olarak tanımlanan bölgede yer almaktadır. Bu özelliği ile İstanbul’un en turistik bölgesidir. Nüfus bakımından İstanbul’un kalabalık ilçelerinden biri olan Fatih’in 2014 nüfus sayımı sonuçlarına göre nüfusu 419 bindir. Son yıllarda nüfusunda önemli bir değişiklik olmasa da küçük bir oranda düşüş gözlenmektedir. Ancak ilçe gün içinde çok sayıda yabancı ağırlamaktadır.

Çok fazla rağbet görmeye başlayan özel dedektiflik hizmetleri, Fatih ilçesinde de talep görmektedir. Bu kadar rağbet gördüğü için de hergün yeni özel dedektiflik firmaları açılmaktadır. Ancak özel dedektiflik hizmetleri, akla geldiği gibi hizmet verilen, kuralsız, disiplinsiz bir meslek değildir. Gerçi sırf para kazanma hırsı ile kurulan, hatta dolandırıcılık amaçlı hizmet veren özel dedektiflik firmaları da yok değil. Bir hizmet beklentisi içinde olan kişi ve kuruluşların, dikkatli olmaları ve bu firmalardan sakınmaları ve uzak durmaları gerekir.

Ancak dedektiflik mesleğini profesyonel olarak yapan firmalar birbirini izleyen bir takım süreçlere uymakta ve bu şekilde hizmet vermektedir. Bu süreçler, mesleğin gelişmesine bağlı olarak zaman içinde yerleşmiştir. İşin doğrusu, çıkarılabilmiş olsaydı, 1994 yılından beri mecliste yasalaşmayı bekleyen özel dedektiflik yasa taslağında da bu süreçler ile ilgili hükümler yer alıyordu. Ama bu yasa çıkarılamadı. 2007 yılında kurulan Özel Dedektifler, Danışmanlar ve Araştırmacılar Derneği, daha sonra bu taslak üzerinden çalışmalar yapmış ve süreçleri daha uygulanabilir hale getirmiştir.

Şirketimiz TK Özel Dedektiflik ve Araştırma firması, bütün çalışmalarında yasa taslağında belirlenen iş süreçlerine uygun hareket etmektedir. Bu süreçleri dört başlık altında toplamak mümkündür:

  • Sözleşme

Hizmet talep eden kişi veya kuruluş ile işin başında bir sözleşme yapılır. Bu sözleşme, talep edilen hizmetin tanımını ve koşullarını kapsar.

  • Planlama

Bir çalışma planı yapılmadan hizmet vermeye başlanmaz. Bu aşamada talep edilen hizmet için yöntem, görev yapacak çalışanlar ve kullanılacak donanımlar belirlenir. Ayrıca talep edilen hizmetin yasal boyutları incelenir ve mevcut yasal düzenlemelere aykırı olan talepler reddedilir.

  • Araştırma

Bu aşamada delillerin toplanma yöntemi, kullanılacak ekipman ve malzemeler, kullanılacak sorgulama yöntemleri ve kaynaklar konusunda hizmet talep eden kişi veya kuruluşa bilgi verilir. Arkasından gerekli takip ve araştırma faaliyetleri yapılır, deliller toplanır.

  • Raporlama

 

Yeterli deliller toplandıktan ve çalışmalar tamamlandıktan sonra, eldeki bilgi ve belgeler incelenir, analiz edilir, değerlendirilir ve bir rapor hazırlanır.